Bewegen Op Verwijzing-coach  

'Bewegen Op Verwijzing' (BOV) is een beweeg- en welzijnsproject waarbij een huisarts patiënten het advies geeft om minder lang stil te zitten en meer te bewegen.

De huisarts geeft een verwijsbrief mee aan de patiënt, die op zijn beurt zelf een Bewegen Op Verwijzing-coach contacteert. Op basis van een intakegesprek werkt de coach een beweegplan-op-maat uit waarbij hij rekening houdt met de interesses en mogelijkheden van de deelnemer. De coach motiveert de deelnemer om het beweegplan uit te voeren. Hij doet hierbij maximaal een beroep op versterkende elementen uit de omgeving van de betrokkene: hoe kan de deelnemer zelfstandig bewegen, of wat past er uit het lokale beweegaanbod bij de deelnemer? De drempel moet zo laag mogelijk liggen.

Voor de zorgregio Tienen (gemeenten Tienen, Zoutleeuw, Landen, Kortenaken, Geetbets en Boutersem) zijn we op zoek naar een 3-tal deeltijdse coaches.

Ben jij geïnteresseerd om als Bewegen Op Verwijzing-coach aan te slag te gaan in de zorgregio Tienen? Stuur dan je motivatiebrief en CV naar karen@logo-oostbrabant.be.

Meer informatie met betrekking tot de selectieprocedure en het verdere verloop voor de aanwerving van Bewegen Op Verwijzing-coaches in de zorgregio Tienen kan je hier vinden en via volgende link http://www.vigez.be/projecten/bewegen-op-verwijzing/bov-coach/bov-coach-worden

Raak reekalfjes niet aan! 

Reekalfjes worden normaalgezien geboren in de maanden mei en juni. De jonge dieren liggen dan helemaal alleen muisstil in het gras of het struikgewas, schijnbaar verlaten. Schijnbaar, want de waakzame reegeit is doorgaans in de buurt om haar kalfje te zogen. Elke jaar weer worden jagers en WBE’s geconfronteerd met verhalen van reeën die aangevallen worden door loslopende honden en van reekalfjes die gevonden worden door mensen, aangeraakt (geaaid – gestreeld). Eenmaal aangeraakt worden de reekalfjes (als vijandig aanzien) door de reegeit, vervolgens verstoten en het kalfje sterft door gebrek aan voeding. 

Rioleringswerken in Waanrode 

Aquafin bereidt momenteel rioleringswerken voor in Waanrode. Na de uitvoering van deze werken zal het afvalwater van ongeveer 350 inwoners uit Waanrode aangesloten zijn op het rioleringsnet. Momenteel belandt het afvalwater nog rechtstreeks in de Kattebeek en Vijverbeek. 

Om dit te realiseren, zal Aquafin een nieuwe riolering aanleggen in de Oude Tiensestraat, de Klipgaardestraat, tot aan het kruispunt met de Boterbergstraat en in de Boterbergstraat tot aan de Vijverbeek. De bestaande leidingen worden hergebruikt voor de afvoer van het regenwater. Op sommige plaatsen zal deze leiding hersteld moeten worden.   

Pas na uitvoering van het afwaartse project ‘Verbindingsriolering Waanrode’ zal dit project aansluiten op de zuiveringsinstallatie ter hoogte van de Provinciebaan in Bekkevoort. Het propere regenwater blijft aangesloten op de bestaande lozingspunten in de Kattebeek en Vijverbeek.

Het Vlaamse Gewest heeft het technisch plan voor dit project goedgekeurd. De vereiste stedenbouwkundige en andere vergunningen worden aangevraagd. De werken zelf zullen vermoedelijk najaar 2017 starten.

 

Dagorde OCMW-raad 28/08