zoeken

Rioleringswerken in Waanrode 

Aquafin bereidt momenteel rioleringswerken voor in Waanrode. Na de uitvoering van deze werken zal het afvalwater van ongeveer 350 inwoners uit Waanrode aangesloten zijn op het rioleringsnet. Momenteel belandt het afvalwater nog rechtstreeks in de Kattebeek en Vijverbeek. 

Om dit te realiseren, zal Aquafin een nieuwe riolering aanleggen in de Oude Tiensestraat, de Klipgaardestraat, tot aan het kruispunt met de Boterbergstraat en in de Boterbergstraat tot aan de Vijverbeek. De bestaande leidingen worden hergebruikt voor de afvoer van het regenwater. Op sommige plaatsen zal deze leiding hersteld moeten worden.   

Pas na uitvoering van het afwaartse project ‘Verbindingsriolering Waanrode’ zal dit project aansluiten op de zuiveringsinstallatie ter hoogte van de Provinciebaan in Bekkevoort. Het propere regenwater blijft aangesloten op de bestaande lozingspunten in de Kattebeek en Vijverbeek.

Het Vlaamse Gewest heeft het technisch plan voor dit project goedgekeurd. De vereiste stedenbouwkundige en andere vergunningen worden aangevraagd. De werken zelf zullen vermoedelijk najaar 2017 starten.

 

Busvervoer tijdens werken 

Omwille van de wegenwerken, zullen vanaf maandag 20 maart 2017 volgende haltes niet meer bediend worden tot einde noodzakelijkheid.
Niet-bediende haltes: Kortenaken: Riegel, Mounstraat, Diestsestraat 31, Dorp, Molenstraat, Heidestraat
Tijdelijke haltes: in de Lindestraat thv de Diestsestraat, in de Schansstraat thv de Heidestraat

 

Erkenning wateroverlast 23 juli 2016 

Op 25 november 2016 erkende de Vlaamse Regering de overvloedige regenval van 23 juli 2016 als ramp voor de gemeenten Beringen, Halen, Lummen, Geetbets, Kortenaken, Linter, Tienen en Zoutleeuw. Op 9 januari verscheen deze beslissing in het Belgisch Staatsblad. 

Dossiers kunnen worden ingediend rechtstreeks bij het Rampenfonds en dit tot 30 april 2017. Meer informatie vindt u op https://overheid.vlaanderen.be/rampenfonds

Nieuwe openingsuren containerpark 

Om de inwoners beter van dienst te kunnen zijn en lange wachttijden te vermijden,

zal het containerpark vanaf 1 april geopend zijn op volgende momenten:

Woensdag 12 - 18 u.
Vrijdag 12.30-19 u.
Zaterdag 9 - 16 u.

Te koop: plotter 

Te koop: Plotter HP Designjet T790/T1300 ePrinter series

Geïnteresseerden mogen onder gesloten omslag een bod uitbrengen bij de Financieel beheerder, David Puttevils - Dorpsplein 35, 3470 Kortenaken. Einddatum 28 april 2017.

Te koop: verschillende voertuigen en materieel 

De Brandweerzone Oost Vlaams-Brabant verkoopt een aantal voertuigen en materialen. Dit brandweermaterieel wordt verkocht in de staat waarin het zich bevindt, inclusief alle zichtbare en onzichtbare gebreken. Indien u geïnteresseerd bent, kunt u uw bod onder gesloten omslag sturen naar het zonecollege van de Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant, Terbankstraat 20 – 3001 Heverlee. In deze omslag vermeldt u de referentie en uw bod, alsook uw naam, voornaam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. De aanbiedingen dienen ten laatste op 15 mei 2017 binnen te zijn, waarbij de poststempel geldt als bewijs. Aanbiedingen die later binnen zijn, komen niet in aanmerking.

Dagorde OCMW-raad 26/04 

Omleiding kermis Kortenaken 

Op zondag 23 en maandag 24 april is het weer kermis in Kortenaken. Het Dorpsplein zal op zondag vanaf 14 uur en op maandag vanaf 16 uur afgesloten worden voor alle verkeer. Er wordt plaatselijk een omleiding voorzien.