zoeken

Vlaggen halfstok  

Ook de gemeente Kortenaken hangt vandaag de vlaggen halfstok naar aanleiding van de aanslag in Manchester. Het gemeentebestuur en -personeel leeft mee met de slachtoffers en nabestaanden. 

Rioleringswerken in Waanrode 

Aquafin bereidt momenteel rioleringswerken voor in Waanrode. Na de uitvoering van deze werken zal het afvalwater van ongeveer 350 inwoners uit Waanrode aangesloten zijn op het rioleringsnet. Momenteel belandt het afvalwater nog rechtstreeks in de Kattebeek en Vijverbeek. 

Om dit te realiseren, zal Aquafin een nieuwe riolering aanleggen in de Oude Tiensestraat, de Klipgaardestraat, tot aan het kruispunt met de Boterbergstraat en in de Boterbergstraat tot aan de Vijverbeek. De bestaande leidingen worden hergebruikt voor de afvoer van het regenwater. Op sommige plaatsen zal deze leiding hersteld moeten worden.   

Pas na uitvoering van het afwaartse project ‘Verbindingsriolering Waanrode’ zal dit project aansluiten op de zuiveringsinstallatie ter hoogte van de Provinciebaan in Bekkevoort. Het propere regenwater blijft aangesloten op de bestaande lozingspunten in de Kattebeek en Vijverbeek.

Het Vlaamse Gewest heeft het technisch plan voor dit project goedgekeurd. De vereiste stedenbouwkundige en andere vergunningen worden aangevraagd. De werken zelf zullen vermoedelijk najaar 2017 starten.

 

Busvervoer tijdens werken 

Omwille van de wegenwerken, zullen vanaf maandag 20 maart 2017 volgende haltes niet meer bediend worden tot einde noodzakelijkheid.
Niet-bediende haltes: Kortenaken: Riegel, Mounstraat, Diestsestraat 31, Dorp, Molenstraat, Heidestraat
Tijdelijke haltes: in de Lindestraat thv de Diestsestraat, in de Schansstraat thv de Heidestraat

 

Nieuwe openingsuren containerpark 

Om de inwoners beter van dienst te kunnen zijn en lange wachttijden te vermijden,

zal het containerpark vanaf 1 april geopend zijn op volgende momenten:

Woensdag 12 - 18 u.
Vrijdag 12.30-19 u.
Zaterdag 9 - 16 u.

Te koop: verschillende voertuigen en materieel 

De Brandweerzone Oost Vlaams-Brabant verkoopt een aantal voertuigen en materialen. Dit brandweermaterieel wordt verkocht in de staat waarin het zich bevindt, inclusief alle zichtbare en onzichtbare gebreken. Indien u geïnteresseerd bent, kunt u uw bod onder gesloten omslag sturen naar het zonecollege van de Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant, Terbankstraat 20 – 3001 Heverlee. In deze omslag vermeldt u de referentie en uw bod, alsook uw naam, voornaam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. De aanbiedingen dienen ten laatste op 15 mei 2017 binnen te zijn, waarbij de poststempel geldt als bewijs. Aanbiedingen die later binnen zijn, komen niet in aanmerking.