zoeken

Raak reekalfjes niet aan! 

Reekalfjes worden normaalgezien geboren in de maanden mei en juni. De jonge dieren liggen dan helemaal alleen muisstil in het gras of het struikgewas, schijnbaar verlaten. Schijnbaar, want de waakzame reegeit is doorgaans in de buurt om haar kalfje te zogen. Elke jaar weer worden jagers en WBE’s geconfronteerd met verhalen van reeën die aangevallen worden door loslopende honden en van reekalfjes die gevonden worden door mensen, aangeraakt (geaaid – gestreeld). Eenmaal aangeraakt worden de reekalfjes (als vijandig aanzien) door de reegeit, vervolgens verstoten en het kalfje sterft door gebrek aan voeding. 

Rioleringswerken in Waanrode 

Aquafin bereidt momenteel rioleringswerken voor in Waanrode. Na de uitvoering van deze werken zal het afvalwater van ongeveer 350 inwoners uit Waanrode aangesloten zijn op het rioleringsnet. Momenteel belandt het afvalwater nog rechtstreeks in de Kattebeek en Vijverbeek. 

Om dit te realiseren, zal Aquafin een nieuwe riolering aanleggen in de Oude Tiensestraat, de Klipgaardestraat, tot aan het kruispunt met de Boterbergstraat en in de Boterbergstraat tot aan de Vijverbeek. De bestaande leidingen worden hergebruikt voor de afvoer van het regenwater. Op sommige plaatsen zal deze leiding hersteld moeten worden.   

Pas na uitvoering van het afwaartse project ‘Verbindingsriolering Waanrode’ zal dit project aansluiten op de zuiveringsinstallatie ter hoogte van de Provinciebaan in Bekkevoort. Het propere regenwater blijft aangesloten op de bestaande lozingspunten in de Kattebeek en Vijverbeek.

Het Vlaamse Gewest heeft het technisch plan voor dit project goedgekeurd. De vereiste stedenbouwkundige en andere vergunningen worden aangevraagd. De werken zelf zullen vermoedelijk najaar 2017 starten.

 

Busvervoer tijdens werken 

Omwille van de wegenwerken, zullen vanaf maandag 20 maart 2017 volgende haltes niet meer bediend worden tot einde noodzakelijkheid.
Niet-bediende haltes: Kortenaken: Riegel, Mounstraat, Diestsestraat 31, Dorp, Molenstraat, Heidestraat
Tijdelijke haltes: in de Lindestraat thv de Diestsestraat, in de Schansstraat thv de Heidestraat