Eerste Hulp Bij Bacterievuur het EHBB-team 

Het EHBB-team is een initiatief van Regionaal Landschap Zuid Hageland (RLZH) vzw. Het heeft tot doel om advies en praktische ondersteuning te bieden bij infecties van bacterievuur (=perenvuur). 

Adviesverlening
Op onderstaande websites vind je al heel wat informatie over bacterievuur. 
•    www.vlaamsbrabant.be/bacterievuur
•    www.pcfruit.be/nl/ziekten-en-plagen/bacterievuur
•    www.rlzh.be/rlzh/projecten/landschap/bacterievuur

Heb je toch nog vragen voor uw specifieke situatie, in verband met bacterievuur, de waardplanten, beheermaatregelen, wat met snoeiafval, … ? Dan kan je contact opnemen met RLZH.
Verwijderen van een bacterievuur-infectie door EHBB-team
Indien je zelf niet over de mogelijkheden beschikt om bij een infectie de gewenste maatregelen op korte termijn kwalitatief uit te voeren, dan kan je hiervoor beroep doen op het EHBB-team. Een opgeleid team groenwerkers pakt de infectie aan, met de nodige kennis over snoei en ontsmetting. 
Het EHBB team werkt onder aansturing van RLZH en komt pas in actie na de formele vaststelling door het FAVV dat het om bacterievuur gaat. De eigenaar/beheerder geeft op vrijwillige basis de opdracht aan RLZH om deze werken uit te voeren. De afspraken worden in een beknopte overeenkomst vastgelegd. 
Het EHBB-team is actief in volgende gemeenten: Glabbeek, Kortenaken, Linter, Zoutleeuw, Boutersem, Tienen, Hoegaarden, Landen en Geetbets.
In 2017 worden deze werken uitgevoerd door De Winning, aan 17 euro per uur incl. BTW. Als werktijd wordt aangerekend: de effectief gepresteerde uren ter plaatse +de verplaatsingstijd. 
Het EHBB-team van RLZH kan ingezet worden met 50% subsidie. 
De opdrachtgever (eigenaar/beheerder) betaalt de overige 50%: 8,5 euro/uur incl. BTW.

Contact:
Regionaal Landschap Zuid-Hageland (RLZH) vzw
Schoolpad 43, 3300 Tienen (Pastorij Hakendover)
Tel 016/81.91.63
www.rlzh.be/rlzh/projecten/landschap/bacterievuur
bacterievuur@rlzh.be

Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval 

Via onderstaande link vind je het uitvoeringsplan voor huishoudelijk en gelijkaardig bedrijfsafval. Dit plan is het vervolg op twee uitvoeringsplannen: het plan ‘Milieuverantwoord beheer van huishoudelijke afvalstoffen’ en het plan ‘Gescheiden inzameling bedrijfsafval van kleine ondernemingen’. 

Vlaanderen zet met dit plan versterkt in op afvalpreventie, hergebruik en materiaalkringlopen. De doelstelling: zo weinig mogelijk restafval van gezinnen én bedrijven verbranden of storten. Tot slot pakt Vlaanderen met dit plan ook het zwerfvuil doortastend aan.

Meer info via deze link.

Afvalkalender 2017 

De afvalkalender 2017 werd huis-aan-huis bedeeld. Heb je de afvalkalender liever digitaal? Met de gratis app Recycle! mis je geen enkele huisvuilinzameling meer, weet je het dichtstbijzijnde inzamelpunt en krijg je hulp bij het sorteren. Via www.ophaalkalender.be kan je de gratis app Recycle! downloaden, de afvalkalender online raadplegen of de inzameldata toevoegen aan je persoonlijke agenda. Wie de kalender op 31 december nog niet ontvangen heeft, kan deze afhalen aan het onthaal van het gemeentehuis, aanvragen via de Milieudienst van de gemeente of via EcoWerf: 0800/97 0 97. Je kan de afvalkalender ook downloaden via onderstaande link. 

Mestactieplan 

In uitvoering van de Europese Nitraatrichtlijn heeft de Vlaamse overheid een mestactieprogramma (MAP 5) voor de periode 2015-2018 opgesteld.

​​​Het vijfde mestactieprogramma bevat maatregelen om de verontreiniging van water door nitraten en fosfaten uit agrarische bronnen te verminderen en verdere verontreiniging te voorkomen. Op woensdag 10 juni 2015 werd het voorstel van decreet dat uitvoering geeft aan het vijfde mestactieprogramma goedgekeurd in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement.

Meer info vind je via deze link.

Zwerfkatten 

De gemeente Kortenaken zet zich op de meest efficiënte en diervriendelijke manier in om het aantal wilde zwerfkatten tot een minimum te beperken. Zij gaat hiervoor een overeenkomst aan met vzw Poezenpootjes Geetbets en vzw Dierenvrienden Sint-Truiden. De wilde zwerfkatten worden gevangen en gecastreerd of gesteriliseerd en nadien teruggebracht naar de plaats waar ze werden gevangen. De gemeente wil zo vermijden dat er nog meer wilde zwerfkatten worden geboren en het dierenleed dat hiermee gepaard gaat, tegengaan. Op termijn zal zo de wilde zwerfkattenpopulatie geleidelijk maar effectief verkleinen. Voor meer informatie: neem contact op met de Milieudienst: erwin.thomas@kortenaken.be - 011 58 62 64.

Milieutips 

Voor meer milieutips, neem een kijkje op de website van de provincie Vlaams-Brabant.