Roze zak is er! 

De roze zakken voor het inzamelen van zachte plastics kunnen aangekocht worden aan het onthaal van het gemeentehuis voor 2,5 euro per rol van 10 zakken.

Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval 

Via onderstaande link vind je het uitvoeringsplan voor huishoudelijk en gelijkaardig bedrijfsafval. Dit plan is het vervolg op twee uitvoeringsplannen: het plan ‘Milieuverantwoord beheer van huishoudelijke afvalstoffen’ en het plan ‘Gescheiden inzameling bedrijfsafval van kleine ondernemingen’. 

Vlaanderen zet met dit plan versterkt in op afvalpreventie, hergebruik en materiaalkringlopen. De doelstelling: zo weinig mogelijk restafval van gezinnen én bedrijven verbranden of storten. Tot slot pakt Vlaanderen met dit plan ook het zwerfvuil doortastend aan.

Meer info via deze link.

Afvalkalender 2017 

De afvalkalender 2017 werd huis-aan-huis bedeeld. Heb je de afvalkalender liever digitaal? Met de gratis app Recycle! mis je geen enkele huisvuilinzameling meer, weet je het dichtstbijzijnde inzamelpunt en krijg je hulp bij het sorteren. Via www.ophaalkalender.be kan je de gratis app Recycle! downloaden, de afvalkalender online raadplegen of de inzameldata toevoegen aan je persoonlijke agenda. Wie de kalender op 31 december nog niet ontvangen heeft, kan deze afhalen aan het onthaal van het gemeentehuis, aanvragen via de Milieudienst van de gemeente of via EcoWerf: 0800/97 0 97. Je kan de afvalkalender ook downloaden via onderstaande link. 

Nieuwe openingsuren containerpark! 

Vanaf 1 januari 2017 zal het containerpark geopend zijn op:

Maandag Gesloten
Dinsdag Gesloten
Woensdag 13.30 - 18 uur
Donderdag Gesloten
Vrijdag 14 - 19 uur
Zaterdag 9 - 16 uur

 

Mestactieplan 

In uitvoering van de Europese Nitraatrichtlijn heeft de Vlaamse overheid een mestactieprogramma (MAP 5) voor de periode 2015-2018 opgesteld.

​​​Het vijfde mestactieprogramma bevat maatregelen om de verontreiniging van water door nitraten en fosfaten uit agrarische bronnen te verminderen en verdere verontreiniging te voorkomen. Op woensdag 10 juni 2015 werd het voorstel van decreet dat uitvoering geeft aan het vijfde mestactieprogramma goedgekeurd in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement.

Meer info vind je via deze link.

Zwerfkatten 

De gemeente Kortenaken zet zich op de meest efficiënte en diervriendelijke manier in om het aantal wilde zwerfkatten tot een minimum te beperken. Zij gaat hiervoor een overeenkomst aan met vzw Poezenpootjes Geetbets en vzw Dierenvrienden Sint-Truiden. De wilde zwerfkatten worden gevangen en gecastreerd of gesteriliseerd en nadien teruggebracht naar de plaats waar ze werden gevangen. De gemeente wil zo vermijden dat er nog meer wilde zwerfkatten worden geboren en het dierenleed dat hiermee gepaard gaat, tegengaan. Op termijn zal zo de wilde zwerfkattenpopulatie geleidelijk maar effectief verkleinen. Voor meer informatie: neem contact op met de Milieudienst: erwin.thomas@kortenaken.be - 011 58 62 64.

Milieutips 

Voor meer milieutips, neem een kijkje op de website van de provincie Vlaams-Brabant.