Stand van zaken van de rioleringswerken in de Krawatenstraat ter hoogte van de Velp in Kortenaken-centrum 

Begin juli is de eerste boring met succes afgerond en werd de eerste rioolstreng over 370 meter onder de velden door geplaatst. De afgelopen weken heeft men in de grote bouwput thv gashandelaar Arnauts de eerste boorinstallatie verwijderd en werd de andere boorinstallatie geplaatst. Sedert maandagnamiddag 10 juli is men effectief gestart met de boring onder de Velp door.

De aannemer heeft aangekondigd om tijdens het drie weken durende bouwverlof, dat vanaf maandag 10/7 loopt,  de boringswerken verder te blijven zetten, teneinde de opgelopen achterstand maximaal te kunnen inhalen.  Er wordt verwacht dat de boring tegen begin augustus zou moeten afgerond zijn.

Vervolgens wordt de boorinstallatie in de Krawatenstraat gedemonteerd en wordt een andere installatie ter hoogte van de Lapstraat geïnstalleerd. 

Eens de boring in de Krawatenstraat achter de rug is, worden in beide grote bouwputten de inspectieputten geplaatst (prefab) en worden de bouwputten aangevuld. Aansluitend wordt de wegverharding in beton heraangelegd in beide opgebroken gedeelten.

Het einde van de werken mag verwacht worden tegen begin september. Openstelling van de betonbaan wordt verwacht tegen half september na een te respecteren uithardingstijd. Vanaf dat moment zullen de werken in de Krawatenstraat achter ons liggen en kan alle verkeer terug zijn doorgang vinden zoals dit vroeger het geval was. Opgelet, vanaf dat ogenblik zal het kruispunt Lapstraat/Diestestraat worden onderbroken.
 
 

 

Collector Velpe Kortenaken 

Werken Diestsestraat-Heidestraat

De werken ter hoogte van het kruispunt Diestsestraat-Heidestraat starten maandag 13/02/2017.
Dit wil zeggen dat bijgevoegde omleiding volledig in voege gaat. Aan het kruispunt Diestsestraat-Heidestraat worden verkeerslichten voorzien.

Ter hoogte van de Krawatenstraat blijft de volledig rijweg afgesloten en gebeurt de wegomlegging via de Hemelrijkstraat – Hollestraat –Bauwelstraat en Tiensestraat.

Hoe praktisch afkoppelen? 

In het kader van de komende collectorwerken van Aquafin moet iedereen langs het traject van de werken op zijn eigendom zorgen voor het scheiden van regenwater (RWA)  en afvalwater (DWA). Enkele maanden voor de start van de werken krijgt u het bezoek van een afkoppelingsdeskundige die u met raad en daad bijstaat in het zoeken naar de beste en goedkoopste oplossing.
Om meer te weten over het scheiden van regenwater en afvalwater (zoals oa een lijst van erkende aannemers en “hoe praktisch afkoppelen”) kan u terecht op http://www.vlario.be/info-voor-de-burger/ 

De gemeente subsidieert het afkoppelen. Meer info:

http://www.kortenaken.be/images/upload/Premiessubsidies/gr_24012013_subsidiereglementgescheidenafvoer.pdf