zoeken

Minder Mobielen Centrale - OCMW 

Het doel van de MMC is mensen vervoeren met een beperkt inkomen die problemen ondervinden om zich te verplaatsen, en hen op die manier uit hun sociaal isolement te halen.

Doelpubliek:
Mensen die vanwege hun ouderdom of ziekte geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Mensen die in een sociale noodsituatie verkeren. De Minder Mobielen Centrale vervoert geen mensen die ernstig ziek zijn. De mindermobielencentrale is geen vervanger van ziekenwagendiensten. Het inkomen van de gebruiker mag maximum 2 keer het bedrag van het leefloon bedragen.

Het vervoer gebeurt meestal om sociale redenen: familiebezoek, kaartclub, kapper, boodschappen doen, tandarts, gemeentehuis of om administratieve redenen. Minstens 2 werkdagen op voorhand dient men een rit aan te vragen. Door de medewerkers van de MMC wordt de meest geschikte chauffeur gezocht. Op dag en uur van de afspraak gaat de chauffeur de gebruiker ophalen en verzorgt het gevraagde vervoer . De gebruiker betaalt aan de chauffeur, na afloop van de rit, euro 0,25 per kilometer.

Meer info: Leen Pans, verantwoordelijke thuisdiensten, tel 016 77 29 49, leen.pans@ocmw-kortenaken.be

Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer (MAV) 

MAV

Heel wat mensen met een mobiliteitsbeperking zijn niet of nauwelijks op de hoogte van het aangepast vervoersaanbod in hun regio. Het zeer versnipperde aanbod met eigen voorwaarden en prijzen zorgt ervoor dat mensen die aangepast vervoer nodig hebben onmogelijk een duidelijk overzicht kunnen krijgen. Als spil van een samenwerkingsverband tussen de overheden en de verschillende vervoersaanbieders gaat de MAV op zoek naar het meest geschikte vervoer voor de aanvrager. Tevens worden de knelpunten in het regionale aanbod aangepast vervoer in kaart gebracht. Iedereen met een mobiliteitsbeperking die met een concrete vervoersvraag zit of op zoek is naar meer informatie over het vervoer kan bij MAV terecht.

Meer info: op het GRATIS telefoonnummer 0800 25 735 (tijdens de kantooruren van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur). Na deze openingsuren kan u altijd nog iets inspreken op het antwoordapparaat. Uw vervoersvraag wordt zo snel mogelijk behandeld. Of op het volgende emailadres: hageland@mav.info Of langs de website:www.mav.info 

Mobiliteitscentrale Vlaams-Brabant 

Heb je een mobiliteitsbeperking? Je zit in een rolstoel, bent niet goed te been, slechtziend, …? Heb je vervoer nodig… om naar het werk of naar school te gaan, naar de dokter te gaan of om iets leuks te gaan doen? Dan is de Mobiliteitscentrale het ideale startpunt voor je zoektocht naar vervoer.

Bel gratis 0800-26 990

Openingsuren: werkdagen tijdens de kantooruren. 

Wie kan terecht bij de Mobiliteitscentrale?
Iedere inwoner van Vlaams-Brabant met een mobiliteitsbeperking kan terecht bij de Mobiliteitscentrale Vlaams-Brabant. Je kan bij ons terecht als je vervoersproblemen hebt omwille van:

  • Een motorische beperking, al dan niet tijdelijk
  • Hoge leeftijd
  • Visuele handicap
  • Ziekte

Hoe werkt het?
De Mobiliteitscentrale geeft je informatie over aangepast vervoer. Zo krijg je een duidelijk overzicht van de mogelijkheden, de verschillende aanbieders en de verschillende voorwaarden en tarieven. De Mobiliteitscentrale luistert en bekijkt wat jouw concrete vervoersvraag is. De medewerkers gidsen je naar een geschikte vervoersoptie en geven je alle informatie om snel en gemakkelijk je vervoer te regelen. Voldoe je aan specifieke voorwaarden, dan kan de Mobiliteitscentrale je vervoer voor je regelen. In sommige gevallen komt de Mobiliteitscentrale financieel tussen om de prijs van je vervoer betaalbaar te houden. De dienstverlening van de Mobiliteitscentrale is gratis. Ritten moeten natuurlijk wel betaald worden.

Meer info