zoeken

De Landbouwraad buigt zich over thema's die betrekking hebben op de land- en tuinbouwsector en geeft hierover beleidsadviezen aan het gemeentebestuur. Ze vertegenwoordigen en verdedigen de belangen van de talrijke landbouwers in onze gemeente.

 

Naam  Functie/soort lid
Adams Nadine   
Arnauts Greta   
Borgugnons Luc  Voorzitter
Bullens Bea   
Coddens Geert   
Debrier Roland   
Deville Emmanuel  
Vanlaer Josette  Schepen van Landbouw 
Grossen Stijn  
Ibens Robin  Waarnemer sp.a plus 
Kinnaer Annita   
Knops Hendrik  Ondervoorzitter 
Landuyt Peter   
Lewylle Guy   
Natens Ilse   
Raymaekers Wim   
Renders Michel  
Schurmans Yvan  
Somers Yolande   
Theunis Dirk   
Thomas Erwin  Milieuambtenaar
Vandebroeck Bavo  
Vandepoel Jan   
Vandepoel Luc   
Vander Velpen Michel  Waarnemer CD&V 
Vanlaer Josette  Waarnemer Open VLD-GBL 
Vinamont Nadine