zoeken

De Verkeersraad geeft beleidsadviezen aan het gemeentebestuur over onderwerpen die te maken hebben met verkeer en mobiliteit in de gemeente. De raad zorgt voor overleg en samenwerking tussen personen, verenigingen en groeperingen die begaan zijn met mobiliteit. Ze meldt en bespreekt verkeersknelpunten in de gemeente. De Verkeersraad bespreekt tevens lopende projecten i.v.m. verkeer.

 

Naam  Functie/soort lid
Alles André  Waarnemer Open VLD-GBL
Appeltants Dirk  Hoofd Technische Dienst / secretaris Verkeersraad 
Arnauts Carl  Geïnteresseerde inwoner / weggebruiker 
Bellen Stefke  Omgevingsambtenaar
Bouvin Hilde  Geïnteresseerde inwoner / weggebruiker 
Claes Kathleen Vertegenwoordiger school Ransberg (oudercomité) 
De Kempeneer Judith Geïnteresseerde inwoner / weggebruiker 
Geysenbergs Betty  Schepen van openbare werken
Hermans Véronique  Geïnteresseerde inwoner / weggebruiker 
Hoobergs An Vertegenwoordiger school Waanrode
Mollu Kristof  Waarnemer CD&V 
Pastyns Tania  Geïnteresseerde inwoner / weggebruiker 
Preuveneers Gino Hoofdinspecteur Politiezone Hageland
Raymakers Sigi Vertegenwoordiger school Ransberg
Reniers Martine Vertegenwoordiger school Waanrode
Sterkendries Paul  Waarnemer sp.a plus 
Van Hoofstat Marijke  Geïnteresseerde inwoner / weggebruiker 
Vandendries Eric  Geïnteresseerde inwoner / weggebruiker 
Vandijck Patrick  Burgemeester/voorzitter 
Willems Marlies  Vertegenwoordiger school Kersbeek