zoeken

Secretaris 

De gemeentesecretaris en OCMW-secretaris staan in voor de goede werking van het bestuur. Zij staan aan het hoofd van het gemeente- en OCMW-personeel en is belast met de organisatie, coördinatie en leiding van de diensten. Zij bereiden de dossiers voor die bestemd zijn voor de gemeente- en OCMW-raad, het College van burgemeester en schepenen en het Vast Bureau. Zij adviseren op beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch vlak en staan in voor de notulering van de genomen beslissingen.

De secretaris vormt de schakel tussen de beleidsvoerders en de administratie die instaat voor de uitvoering van de geformuleerde beleidsdoelstellingen.

Secretariaat gemeente 

Het secretariaat behartigt vooral zaken van interne aard. De dienst ondersteunt administratief de verschillende diensten en staat in voor personeelzaken. 

Onthaal OCMW 

Het onthaal van het OCMW is het eerste aanspreekpunt bij vragen of aanvragen. Deze dienst behandelt voornamelijk zaken van interne aard.

 Gemeentesecretaris

Jan Van Brusselt
 
Dorpsplein 35 
3470 Kortenaken
 
Tel  011 58 62 60
Fax 011 58 20 93
 
 Openingsuren
 
Ma - vrij: van 9 tot 12 uur
Ma: van 18 tot 20 uur
Woe: van 13 tot 16.30 uur
 

 

 

 OCMW-secretaris 

Dominique Hayen
 
Miskom-Dorp 1 
3472 Kersbeek-Miskom
 
Tel  016 77 29 44
Fax 016 77 04 19
 
 Openingsuren
 
Ma - vrij: van 8.30 tot 12 uur
Namiddag op afspraak
Elke 2de en 4de maandag van de maand: van 18 tot 20 uur
 

 

 

 Secretariaat gemeente

Wendy Thomas
 
Dorpsplein 35 
3470 Kortenaken
 
Tel  011 58 62 62
Fax 011 58 20 93
 
 Openingsuren
 
Ma - vrij: van 9 tot 12 uur
Ma: van 18 tot 20 uur
Woe: van 13 tot 16.30 uur
 

 

 

 Onthaal OCMW 

Diane Borgugnons
 
Miskom-Dorp 1 
3472 Kersbeek-Miskom
 
Tel  016 77 29 45
Fax 016 77 04 19
 
 Openingsuren
 
Ma - vrij: van 8.30 tot 12 uur
Namiddag op afspraak
Elke 2de en 4de maandag van de maand: van 18 tot 20 uur