zoeken

De Sociale dienst beantwoordt alle vragen van financiële, materiële, psycho-sociale en administratieve aard, voor info over jouw rechten als persoon en voor inlichtingen en advies. 
De Sociale dienst kan ook financiële tussenkomst regelen: leefloon, tussenkomst in geneesmiddelen, voorschotten op sociale uitkeringen, …   
 
Daarnaast zorgen de maatschappelijke werkers ook voor begeleiding in de zoektocht naar werk voor mensen die een leefloon of financiële hulp genieten. Er wordt samen gezocht naar mogelijkheden binnen tewerkstelling of opleiding, leren gebruiken van infokanalen, …

Snel naar

 Sociale dienst

Katja Lammens
Kathleen Claes
Sarah Paulus
 
Miskom-Dorp 1 
3472 Kersbeek-Miskom
 
Tel:  016 77 29 41 (Katja)
016 77 29 40 (Kathleen)
016 77 29 47 (Sarah)
Fax 016 77 04 19
 
 Openingsuren
 
Ma - vrij: van 8.30 tot 12 uur
Namiddag op afspraak
Elke 2de en 4de maandag van de maand: van 18 tot 20 uur