In België is de poliovaccinatie de enige verplichte vaccinatie voor kinderen. Elk kind krijgt vier vaccinaties voor de leeftijd van achttien maanden, tenzij er neven- of tegenwerkingen zijn. Bij de geboorte ontvangt u een polioattest, dit attest bezorgt u na de laatste vaccinatie op 15 maanden terug aan uw gemeentebestuur.
 

Voorwaarden: 
De arts vult het attest pas in als het kind de 4 dosissen toegediend gekregen heeft.
Om medische redenen kan de arts beslissen:
• de inentingen oraal toe te dienen in drie doses (op 3, 5 en 12 maanden)
• de inentingen uit te stellen. In dat geval schrijft de arts een attest van medisch uitstel dat u aan de gemeente moet bezorgen.

Een kind dat voor de leeftijd van 18 maanden van het buitenland naar België verhuist, kan volgens een ander schema gevaccineerd zijn. Wanneer het inentingsschema voldoet aan de geldende wetten van het land van herkomst, wordt het attest hier goedgekeurd. Wanneer het inentingsschema niet voltooid is of wanneer het attest ontbreekt, dan beslist de arts over het verdere verloop.

Procedure: 
Bij de geboorteaangifte van uw kind zit een polioattest. Bewaar dit totdat uw kind volledig ingeënt is tegen polio. Laat na de laatste dosis (op 15 maanden) het attest invullen door de arts die de baby heeft gevaccineerd. Bezorg dit attest aan uw gemeente vóór de baby 18 maanden wordt. Zo kan de gemeente controleren of de inentingen wel toegediend werden. Indien u het polioattest verloren bent, kan u op het consultatiebureau van Kind en Gezin een nieuw exemplaar krijgen.
 
Regelgeving: 
26 OKTOBER 1966. - KONINKLIJK BESLUIT waarbij de inenting tegen poliomyelitis verplicht gesteld wordt 
 

 Bevolking

Ann Merlo
Charony Pulinckx
 
Dorpsplein 35 
3470 Kortenaken
 
Tel  011 58 62 61
Fax 011 58 20 93
 
 Openingsuren
 
Ma - vrij: van 9 tot 12 uur
Ma: van 18 tot 20 uur
Woe: van 13 tot 16.30 uur
 

 

 

 Burgerlijke stand

Martine Vandeput
 
Dorpsplein 35 
3470 Kortenaken
 
Tel  011 58 62 63
Fax 011 58 20 93
 
 Openingsuren
 
Ma - vrij: van 9 tot 12 uur
Ma: van 18 tot 20 uur
Woe: van 13 tot 16.30 uur