Het huwelijk is een verbintenis tussen twee mensen, voltrokken door een ambtenaar van de burgerlijke stand. Het huwelijk vindt normaal gezien plaats in het gemeentehuis. Het kan eventueel op een andere openbare plaats met neutraal karakter als de gemeenteraad dergelijke plaats heeft aangewezen.

Het huwelijk kan plaats vinden in de gemeente waar één van de aanstaande echtgenoten is ingeschreven in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister.

Voorwaarden: 
De voorwaarden om te kunnen huwen worden bepaald door de wet van het land waarvan men de nationaliteit heeft. De belangrijkste huwelijksvoorwaarden voor Belgen zijn:

 • minimumleeftijd: de minimumleeftijd om te huwen is 18 jaar. De jeugdrechtbank kan die leeftijdsbeperking opheffen als daar goede redenen voor zijn.
 • toestemming van de echtgenoten: beide partners moeten vrijwillig toestemmen in het huwelijk. Een gedwongen huwelijk is dus verboden.
 • afwezigheid van een huwelijksbeletsel: huwelijken tussen personen die onderling een te nauwe bloed- of aanverwantschap hebben, zijn verboden. De Koning kan, om gewichtige redenen, dit verbod opheffen. Zo een verzoek moet gericht worden aan de Minister van Justitie.
 • verbod op bigamie: iemand die al gehuwd is, mag geen ander huwelijk aangaan. Dit verbod geldt ook voor vreemdelingen die in België huwen, zelfs als hun eigen nationale  wet polygamie toelaat. Bigamie is een strafbaar feit.
 • verbod op schijnhuwelijk: een huwelijk waarbij de intentie van de minstens één van de echtgenoten niet gericht is op het totstandbrenging van een duurzame levensgemeenschap, maar enkel op het bekomen van een verblijfsrechtelijk voordeel, is verboden.
 • De voorwaarden voor vreemdelingen worden bepaald door hun eigen nationale wet.

Procedure: 
Minimum 1,5 maand voor het huwelijk moet de voorziene huwelijksdatum gereserveerd worden.

De dienst Burgerzaken verzamelt zelf alle papieren van de Belgen in België en nodigt de aanstaande echtgenoten uit voor het opmaken van de huwelijksaangifte.

De personen van een andere nationaliteit en de Belgen die papieren nodig hebben van het buitenland dienen hiervoor zelf in te staan. De documenten mogen maximaal 6 maanden oud zijn.

Het burgerlijk huwelijk kan voltrokken worden minimum 14 dagen na de huwelijksaangifte en uiterlijk 6 maanden erna. Het burgerlijk huwelijk moet plaatsvinden vóór het eventuele religieuze huwelijk.

De ambtenaar van de burgerlijke stand verbindt de aanstaande echtgenoten in de echt. Hiervan maakt hij dadelijk en huwelijksakte op. Deze akte wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand en geldt als bewijs van de huwelijksvoltrekking.

De gehuwden krijgen een trouwboekje, waarin later bijvoorbeeld de kinderen worden ingeschreven en eventueel de parochie waar het kerkelijke huwelijk wordt ingezegend.

Wat meebrengen: 

 • identiteitskaart van de partners en van de eventuele getuigen
 • attest van de notaris voor het huwelijkscontract.

Personen van een andere nationaliteit moeten volgende stukken voorleggen:

 • letterlijk afschrift van de geboorteakte
 • bewijs van identiteit
 • bewijs van woonst
 • bewijs van ongehuwde staat
 • nationaliteitsbewijs
 • wetscertificaat.

Al deze papieren moeten voorzien zijn van de nodige legalisatie en van een Nederlandse vertaling door een beëdigd vertaler van de rechtbank in België.

Regelgeving: 
Artikelen 75, 76 en 144 tot 171 van het Burgerlijk Wetboek

 Bevolking

Ann Merlo
Charony Pulinckx
 
Dorpsplein 35 
3470 Kortenaken
 
Tel  011 58 62 61
Fax 011 58 20 93
 
 Openingsuren
 
Ma - vrij: van 9 tot 12 uur
Ma: van 18 tot 20 uur
Woe: van 13 tot 16.30 uur
 

 

 

 Burgerlijke stand

Martine Vandeput
 
Dorpsplein 35 
3470 Kortenaken
 
Tel  011 58 62 63
Fax 011 58 20 93
 
 Openingsuren
 
Ma - vrij: van 9 tot 12 uur
Ma: van 18 tot 20 uur
Woe: van 13 tot 16.30 uur