Het overlevingspensioen is het recht dat weduwen of weduwnaars hebben op het pensioen van hun overleden echtgenoot of echtgenote.

Voorwaarden: 
U hebt recht op een overlevingspensioen als:

  • u minstens 45 jaar bent, tenzij u een kind ten laste hebt of minstens voor 66% blijvend arbeidsongeschikt bent. Voor ambtenaren en beroepen zoals mijnwerker bestaan er aparte regels
  • het huwelijk minstens één jaar geduurd heeft op het ogenblik van overlijden, behalve:
  • als er een kind ten laste was waarvoor een van de echtgenoten kinderbijslag ontving
  • als er een kind geboren is uit dit huwelijk
  • als het overlijden het gevolg is van een ongeval of een beroepsziekte.

Als niet aan alle voorwaarden is voldaan, kan u een tijdelijk overlevingspensioen aanvragen voor de duur van 12 maanden.

Het recht op een overlevingspensioen vervalt wanneer u:

  • hertrouwt
  • een beroepsactiviteit uitoefent die niet meer aan de voorwaarden voldoet.

Procedure: 
De procedure hangt af van het pensioenstelsel waaronder de overledene viel.

Niet-ambtenaren

Indien uw echtgenoot of echtgenote overlijdt en u een overlevingspensioen wilt krijgen, moet u een aanvraag indienen bij uw gemeentebestuur of bij de bevoegde pensioeninstelling.

Ambtenaren

Indien uw echtgenoot of echtgenote overleden is in actieve dienst, dan vraagt u het overlevingspensioen aan via de laatste werkgever in de overheidssector of rechtstreeks via de Pensioensdienst voor de overheidssector (PDOS).

Indien uw echtgenoot of echtgenote reeds gepensioneerd was en het rustpensioen beheerd werd door de Pensioensdienst voor de overheidssector (PDOS), dan wordt het dossier van het overlevingspensioen op naam van de langstlevende echtgenoot geopend.

 Bevolking

Ann Merlo
Charony Pulinckx
 
Dorpsplein 35 
3470 Kortenaken
 
Tel  011 58 62 61
Fax 011 58 20 93
 
 Openingsuren
 
Ma - vrij: van 9 tot 12 uur
Ma: van 18 tot 20 uur
Woe: van 13 tot 16.30 uur