De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) is een tegemoetkoming die u kunt ontvangen als u 65 jaar of ouder bent én als uw handicap uw zelfredzaamheid beperkt. Dat wil zeggen dat u moeilijkheden ondervindt bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten:

 • u verplaatsen
 • eten bereiden en nuttigen
 • u verzorgen en aankleden
 • uw woning onderhouden en huishoudelijke taken doen
 • gevaar inschatten en vermijden
 • contacten onderhouden met andere personen.

Met de THAB kunnen ouderen met een beperking en met een beperkt inkomen de bijkomende kosten van hun handicap deels financieren.

De THAB is daarom een belangrijk instrument om:

 • ouderen de mogelijkheid te geven thuis te blijven wonen
 • de financiële toegankelijkheid van de rustoorden te verbeteren.

Vanaf 1 juli 2014 is de Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden (THAB) officieel een bevoegdheid van de Vlaamse overheid. De bestaande regelgeving blijft voorlopig van kracht totdat de Vlaamse overheid een initiatief neemt tot eventuele wijziging hiervan. Gedurende de overgangsperiode, tot en met 31 december 2015 volgt de federale administratie deze materie verder op.

Voorwaarden: 
Vanaf de leeftijd van 65 jaar kan een persoon met een handicap een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden krijgen. Deze tegemoetkoming wordt toegekend op grond van welomschreven criteria, zoals:

 • de leeftijd
 • de nationaliteit
 • de woonplaats
 • de inkomsten (inclusief die van de persoon waarmee hij een huishouden vormt)
 • de mate van zelfredzaamheid

Procedure: 
Om een aanvraag in te dienen gaat u naar het gemeentehuis en zegt u dat u een aanvraag wilt doen voor de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden. Sommige ziekenfondsen en OCMW’s kunnen ook aanvragen registreren. Als dat het geval is kunt u ook bij hen uw aanvraag indienen. Informeer u vooraf om zinloze verplaatsingen te vermijden.

Als u zich niet kunt verplaatsen mag iemand anders in uw plaats de aanvraag indienen.

De persoon die in uw plaats gaat moet meerderjarig zijn (minimum 18 jaar) en de volgende documenten bij zich hebben:

 • uw en zijn identiteitskaart
 • een door u gedateerd en ondertekend document (volmacht) dat hem toestaat in uw plaats een aanvraag in te dienen.

De loketbediende van uw gemeente of van uw ziekenfonds of OCMW zal uw aanvraag van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden registreren in de computer. Hij zal aan u of aan de persoon met een volmacht een aantal formulieren geven waarop uw naam en persoonlijke gegevens al vooraf ingevuld zijn. Deze formulieren vult u vervolgens zelf in, met uitzondering van een deel dat u door uw behandelend arts moet laten invullen. Vervolgens bezorgt u de ingevulde formulieren aan de Directie-generaal Personen met een handicap, waar uw aanvraag verder behandeld zal worden.

De mate van zelfredzaamheid wordt doorgaans vastgesteld in een medisch onderzoek. Niet iedereen wordt echter opgeroepen voor een medisch onderzoek. Soms wordt een beslissing genomen op basis van de stukken die u aanlevert.

Op basis van het medisch onderzoek wordt het maximumbedrag van de tegemoetkoming berekend  waarop de persoon met een handicap aanspraak kan maken. Aan de hand van uw gezinssituatie en het inkomen van uw gezin, beslist men vervolgens of u recht hebt op de THAB, en hoeveel de tegemoetkoming bedraagt. Enkel personen met een bescheiden inkomen kunnen een THAB krijgen.

 Bevolking

Ann Merlo
Charony Pulinckx
 
Dorpsplein 35 
3470 Kortenaken
 
Tel  011 58 62 61
Fax 011 58 20 93
 
 Openingsuren
 
Ma - vrij: van 9 tot 12 uur
Ma: van 18 tot 20 uur
Woe: van 13 tot 16.30 uur