Een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) is een tegemoetkoming voor personen met een handicap die door hun handicap beperkt zijn in de mogelijkheden om te werken en die daardoor beschikken over een beperkt inkomen.

Voorwaarden: 
Op het ogenblik van de aanvraag:

  • moet u ouder zijn dan 21 jaar en jonger dan 65 jaar
  • moet uw verdienvermogen beperkt zijn tot 1/3 van wat een gezond persoon op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen.

Procedure: 
U vraagt de inkomensvervangende tegemoetkoming aan bij uw gemeentebestuur.

Bedrag: 
Het bedrag dat u ontvangt, hangt af van uw gezinssituatie en de inkomsten van uw gezin.

 Bevolking

Ann Merlo
Charony Pulinckx
 
Dorpsplein 35 
3470 Kortenaken
 
Tel  011 58 62 61
Fax 011 58 20 93
 
 Openingsuren
 
Ma - vrij: van 9 tot 12 uur
Ma: van 18 tot 20 uur
Woe: van 13 tot 16.30 uur