Een beroepsziekte is een ziekte die veroorzaakt is door het uitoefenen van een beroep. Niet iedere ziekte die u oploopt op het werk is daarom een beroepsziekte. Wie lijdt aan een beroepsziekte, heeft recht op een vergoeding wegens arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een beroepsziekte.

Voorwaarden: 
U werkt in de overheidssector of u werkt in de privésector en u bent werknemer met een arbeidsovereenkomst. Hieronder vallen ook:

  • leerjongens, leermeisjes en stagiairs, zelfs als zij geen loon ontvangen
  • zeelieden van de koopvaardij
  • personen die door een lichamelijke ongeschiktheid of werkloosheid een beroepsopleiding of een herscholing volgen
  • leerlingen en studenten die tijdens hun studies aan een beroepsziekterisico zijn blootgesteld
  • personeel met een arbeidsovereenkomst uit de autonome overheidsbedrijven.

Uw ziekte is opgenomen in de Belgische lijst van erkende beroepsziekten of u kan bewijzen dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen uw ziekte en de blootstelling aan het risico tijdens het werk of de studie.

Procedure: 
Werknemers uit de privésector dienen een aanvraag in bij het Fonds voor beroepsziekten.
Ambtenaren nemen contact op met hun personeelsdienst in verband met de regelgeving.
 

Bedrag: 
U kan nooit een hogere vergoeding krijgen, dan het maximumbedrag van uw basisloon.

 Bevolking

Ann Merlo
Charony Pulinckx
 
Dorpsplein 35 
3470 Kortenaken
 
Tel  011 58 62 61
Fax 011 58 20 93
 
 Openingsuren
 
Ma - vrij: van 9 tot 12 uur
Ma: van 18 tot 20 uur
Woe: van 13 tot 16.30 uur