Een voorlopig rijbewijs is een leerdocument, het geeft u de toelating om met een voertuig op de openbare weg te rijden als voorbereiding op het praktisch rijexamen.

U kunt kiezen uit:

  • voorlopig rijbewijs mét begeleider. Dit is 36 maanden geldig en niet verlengbaar.
  • voorlopig rijbewijs zonder begeleider. Dit is 18 maanden geldig en niet verlengbaar of hernieuwbaar.

Voorwaarden: 
U bent niet langer dan 3 jaar geleden geslaagd voor het theoretisch examen voor de categorie waarvoor u het voorlopig rijbewijs aanvraagt.
Bijkomende voorwaarden
Voorlopig rijbewijs met begeleider: u kunt het voorlopig rijbewijs met begeleider afhalen vanaf 17 jaar.
Voorlopig rijbewijs zonder begeleider: u bent 18 jaar en u hebt eerst 20 uur praktijklessen gevolgd bij een erkende rijschool. Als deze rijschool u rijgeschikt acht om alleen te rijden, krijgt u een rijgeschiktheidsattest, waarna u de rest van de opleiding zonder begeleider mag afmaken.
 

Procedure: 
Het voorlopig rijbewijs moet u aanvragen in de gemeente waar u bent ingeschreven in het bevolkingsregister.

Wat meebrengen: 
Als u kiest voor het voorlopig rijbewijs zonder begeleider: breng het rijgeschiktheidsattest mee.

Regelgeving: 
Koninklijk Besluit betreffende het rijbewijs van 23 maart 1998.

 Bevolking

Ann Merlo
Charony Pulinckx
 
Dorpsplein 35 
3470 Kortenaken
 
Tel  011 58 62 61
Fax 011 58 20 93
 
 Openingsuren
 
Ma - vrij: van 9 tot 12 uur
Ma: van 18 tot 20 uur
Woe: van 13 tot 16.30 uur