U kunt worden vrijgesteld voor het dragen van de veiligheidsgordel in uw voertuig:

  • als u achteruit rijdt
  • als taxichauffeur bent en een klant vervoert
  • in bepaalde gevallen als u bestuurder of passagier bent in een prioritair voertuig
  • in het bezit bent van een vrijstelling omwille van gewichtige medische tegenindicaties voor het dragen van een veiligheidsgordel.

Voorwaarden: 
Om te bewijzen dat u om medische redenen geen veiligheidsgordel kunt dragen, hebt u een medisch attest nodig.

Procedure
U moet een aanvraag voor de vrijstelling om medische redenen schriftelijk aanvragen.

Laat een arts het modelattest invullen.
Stuur het ingevulde attest naar:
Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
Directie Vergunningen en Rijbewijzen
Vooruitgangsstraat 56
1210 Brussel
U krijgt vervolgens een vrijstellingsbewijs toegestuurd.

Het vrijstellingsbewijs is strikt persoonlijk. U moet het bij u hebben wanneer u de veiligheidsgordel niet draagt.

 Bevolking

Ann Merlo
Charony Pulinckx
 
Dorpsplein 35 
3470 Kortenaken
 
Tel  011 58 62 61
Fax 011 58 20 93
 
 Openingsuren
 
Ma - vrij: van 9 tot 12 uur
Ma: van 18 tot 20 uur
Woe: van 13 tot 16.30 uur