zoeken

Minder Mobielen Centrale 

De Minder Mobielen Centrale (MMC) vervoert mensen met een beperkt inkomen die problemen ondervinden om zich te verplaatsen om hen op die manier uit hun sociaal isolement te halen.

Doelpubliek:
Mensen die vanwege hun ouderdom of ziekte geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Mensen die in een sociale noodsituatie verkeren. De Minder Mobilen Centrale vervoert geen mensen die ernstig ziek zijn en is geen vervanger van ziekenwagendiensten.
Het inkomen van de gebruiker mag maximum 2 keer het bedrag van het leefloon bedragen.

Het vervoer gebeurt meestal om sociale redenen: familiebezoek, kaartclub, kapper, boodschappen doen, tandarts, gemeentehuis of om administratieve redenen.

Mensen met een beperkt inkomen en vervoersproblemen kunnen zich bij de mindermobielencentrale laten inschrijven.
Iedere gebruiker ontvangt een lidkaart.
Op de kaart wordt de naam en de geboortedatum van de gebruiker ingevuld.
De kaart is strikt persoonlijk en mag niet uitgeleend worden. De kaart is geldig tot 31 december van het lopende jaar.
Het inschrijvingsgeld bedraagt 10 euro voor een volledig jaar voor een alleenstaande en15  euro voor een gezin. Vanaf 1 juli in een kalenderjaar betaalt men de helft van het lidgeld.

Minstens 2 werkdagen op voorhand dient men een rit aan te vragen.

Door de medewerkers van de MMC wordt de meest geschikte chauffeur gezocht. Op dag en uur van de afspraak gaat de chauffeur de gebruiker ophalen en verzorgt het
gevraagde vervoer .
De gebruiker betaalt aan de chauffeur, na afloop van de rit, euro 0,30 per kilometer.

 Mobiele ambtenaar

Tina Luyckx
 
Miskom-Dorp 1 
3472 Kersbeek-Miskom
 
Tel  016 77 29 42
Fax 016 77 04 19
 
 Openingsuren
 
Ma - vrij: van 8.30 tot 12 uur
Namiddag op afspraak
Elke 2de en 4de maandag van de maand: van 18 tot 20 uur
 

 

 

 

 

 

 Thuisdiensten

Leen Pans
 
Miskom-Dorp 1 
3472 Kersbeek-Miskom
 
Tel  016 77 29 49
Fax 016 77 04 19
 
 Openingsuren
 
Ma - vrij: van 8.30 tot 12 uur
Namiddag op afspraak
Elke 2de en 4de maandag van de maand: van 18 tot 20 uur