In het E-loket kan je terecht voor een heel aantal aanvragen en attesten zonder dat je je hiervoor moet verplaatsen naar het gemeentehuis.

Attesten en uittreksels Bevolking

 • Bewijs van woonst
 • Samenstelling van het gezin
 • Inschrijving op adres
 • Levensbewijs
 • Nationaliteitsbewijs (enkel voor Belgen)
 • Historiek van de adressen
 • Bewijs aangifte adreswijziging
 • Historiek Burgerlijke Stand
 • Bewijs aangifte vertrek naar het buitenland
 • Attest laatste wilsbeschikking
 • Attest verklaring afstand van organen 

 

Attesten en uittreksels Burgerlijke Stand

 • Geboorte
 • Erkenning
 • Adoptie
 • Huwelijk
 • Echtscheiding
 • Nationaliteit

 

Adreswijziging

 

Uittreksel Strafregister