Toelage opvang van een kind met een handicap 

OCMW Kortenaken biedt een toelage voor gezinnen met kinderen met een handicap.

Voor wie?

 • voor inwoners van de gemeente Kortenaken
 • voor personen die de verzorging en opvoeding op zich nemen van een kind of persoon met een handicap
 • kinderen en personen met een handicap:
  • zijn niet ouder dan 21 jaar
  • of zijn verlengd minderjarig
  • krijgen een verhoogde kinderbijslag

Wat?
Mensen die een kind met een handicap of een verlengd minderjarige opvangen hebben recht op een toelage van €125 per jaar.

Hoe aanvragen?
Als u de toelage wil verkrijgen, maakt u een afspraak met de Sociale Dienst van het OCMW Kortenaken.

Wat meebrengen?

 • identiteitskaart
 • bewijs van:
  • verhoogde kinderbijslag
  • of verlengde minderjarigheid

Meer informatie
Bij Dominique Hayen, secretaris van OCMW Kortenaken op 016 77 29 44 of dominique.hayen@ocmw-kortenaken.be.