Infrax 

Netbedrijf voor aardgas, elektriciteit, kabeltelevisie en riolering.​
 
Diestsesteenweg 126, 3210 Lubbeek
Telefoonnummers:
Defecte straatlamp: meld hier
Infrax

De Watergroep 

Herbert Hooverplein 23, 3000 Leuven  

Voor dringende problemen tijdens de kantooruren (8 - 16.30 uur), bel het algemene klantennummer: 02 238 96 99.

Buiten de kantooruren (vanaf 16.30 uur) neem je contact op met de wachtdienst op het nummer 016 30 13 40 of via mail naar wachtdienst.leuven@dewatergroep.be.

www.dewatergroep.be

NIEUWE TARIEVEN VANAF 01/01/2017

Vanaf 1 januari 2017 hanteert De Watergroep een nieuw tarief voor drinkwater. Dit tarief maakt het voor De Watergroep mogelijk de komende jaren de nodige investeringen te doen om waterproductiecentra en leidingen te renoveren of te vervangen. De Watergroep investeert bovendien in nieuwe technologie (slimme watermeters, onthardingsinstallaties) en in de bescherming van ruwwaterbronnen.

De drinkwaterfactuur bestaat uit 3 onderdelen:
•    de bijdrage voor de productie en de levering van drinkwater door De Watergroep;
•    de bijdrage voor afvoer van afvalwater, bestemd voor de uitbouw en het onderhoud van het gemeentelijk rioleringsnet;
•    de bijdrage voor zuivering van afvalwater, bestemd voor de bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur beheerd door Aquafin.

Voor elk van deze onderdelen is er een vastrecht en een tarief voor verbruik. Het tarief voor het vastrecht blijft in 2017 ongewijzigd.
In de praktijk komt het vastrecht neer op:

Soort vastrecht

Bedrag vastrecht,
per wooneenheid, per jaar
(excl. 6% BTW)

Korting op vastrecht,
per gedomicilieerde *
(excl. 6% BTW)

Vastrecht drinkwater

50 euro

10 euro

Vastrecht gemeentelijke bijdrage afvoer

30 euro

6 euro

Vastrecht bovengemeentelijke bijdrage zuivering

20 euro

4 euro

*De korting geldt voor maximaal 5 gedomicilieerde personen per wooneenheid.

Voor het basisverbruik wordt een basistarief van 1,7256 euro/m³ (excl. 6% btw) aangerekend. Dit geldt voor een verbruik van 30 m³ per wooneenheid plus 30 m³ per gedomicilieerde per jaar.

Voor al het water dat meer verbruikt wordt dan het basisverbruik, wordt het comforttarief aangerekend. Het comforttarief bedraagt het dubbele van het basistarief, dus 3,4512 euro/m³
(excl. 6% btw).

Het tarief voor de bovengemeentelijke bijdrage zuivering voor particuliere gebruikers is geïndexeerd tot volgende bedragen: 

  • basistarief: 0,9474 euro/m³
  • comforttarief: 1,8948 euro/m³.

De voorwaarden om recht te hebben op een sociale korting en de berekening van deze sociale korting blijven ongewijzigd.

Voor verdere informatie kan u terecht op www.dewatergroep.be/tarieven.

 

 

 

De Watergroep