zoeken

Versoepeling maatregelen water in Vlaams-Brabant 

De provinciegouverneur van Vlaams-Brabant trekt het sproeiverbod weer in na een advies in die zin van de Droogtecommissie. Het captatieverbod voor water uit waterlopen blijft wel gelden.

De provinciegouverneur van Vlaams-Brabant vaardigt een politiebesluit uit dat het captatieverbod voor het oppompen van water uit onbevaarbare waterlopen aanhoudt. Dit geldt tot het verbod wordt opgeheven. De beperkingen op het gebruik van leidingwater, grondwater en regenwater verdwijnen.

“We vragen geen water te verspillen, maar de beperkende maatregelen worden wel ingetrokken“, zegt gouverneur Lode De Witte van Vlaams-Brabant. “Er werd al gerapporteerd dat de mensen de afgelopen weken spaarzaam zijn omgesprongen met het waterverbruik.“

Betalen met de kaart? Graag! 

Gemeente Kortenaken promoot het gebruik van de bankkaart voor alle betalingen gaande van E-ID, rijbewijzen tot de aankoop van PMD, roze zakken, … Daarom werden er ook nooit kosten op deze betalingen met bancontact doorgerekend.

Zelfs voor de allerkleinste bedragen geniet het betalen met de bankkaart onze voorkeurWaarom?

Betalen met de bankkaart heeft zowel voordelen voor jou als voor de gemeente:

  •         Er is geen risico op verlies of diefstal van cash geld
  •         De transactie is geregistreerd bij uw bank, wat handig is als bewijs, voor opvolging van uw uitgaven en ontvangsten
  •         Eventueel zou u ook rente kunnen krijgen op de tegoeden op uw zichtrekening
  •         En tot slot, vanaf vandaag is dit bij wet kosteloos voor de consument

 

Te koop: voertuig 

Te koop:
 
- Renault Megane Coupé bouwjaar vermoedelijk 2000
- Kleur: zwart
- Koetswerk nog in orde
- Geen autosleutel aanwezig
- Kan gebruikt worden voor onderdelen
 
Bij interesse, neem contact op met de Technische dienst: 011 58 62 67

Warme dagen, zorg dragen 

We verlangen met zijn allen elk jaar naar het warme weer. Maar elk jaar sterven nog honderden mensen aan de gevolgen van warmte. Vaak gaat het om alleenstaande ouderen of chronisch zieken. Ga op warme dagen eens kijken of ze zich goed voelen en voldoende vocht binnenkrijgen. Help ook jonge kinderen voldoende te drinken. Laat kinderen NOOIT achter in een geparkeerde auto, ook niet voor twee minuten.
Wees zelf ook voorbereid. Zorg dat je altijd water bij hebt. Hou de weersvoorspellingen in de gaten. Smeer op tijd zonnecrème. Verbouw en bouw hittebestendig. Verzorg ook jezelf en drink voldoende, meer dan gewoonlijk. Hou jezelf en je huis koel.

Wanneer hulp zoeken?
Banale symptomen kunnen de eerste symptomen zijn van ernstige problemen. Drink dan meer water, zoek een koele plek en rust. 
Bel je huisarts bij twijfel. Reageer jij of iemand anders abnormaal op warmte (kortademigheid, overvloedig zweten, …)? Bel dan meteen de spoeddienst en pas eerste hulp toe. 

Op www.warmedagen.be vind je meer info!

 

 

Vakantieperiode: denk aan je kids-ID 

Ga je binnenkort op reis? Om naar het buitenland te kunnen reizen, heb je officiële reisdocumenten nodig. Denk er tijdig aan. Het zou jammer zijn je reis te moeten uitstellen of afzeggen omdat je docuemten niet in orde zijn. Voor een aantal landen volstaat een geldige identiteitskaart. Andere landen eisen een paspoort, eventueel met visum of inentingsbewijs. Vergeet ook de Kids-ID niet! 

Als u een Kids-ID wilt aanvragen, moet u aan enkele voorwaarden voldoen:

  • u moet het ouderlijk gezag hebben over het kind
  • u moet samen met het kind de Kids-ID aanvragen

Meer info vind je hier

Vakantiewerking 2018 

In de grote vakantie valt er weer heel wat te beleven. Sport, film, spelen, muziek maken,... kies wat je wil en schrijf je nog snel in! 

Hevige regenval 1 juni 2018  

Wie schade geleden heeft als gevolg van de overvloedige regenval moet die schade aangeven aan zijn brandverzekeraar. Het is de brandverzekeraar die de schade zal vergoeden. Het Vlaams Rampenfonds komt enkel tussen voor schade die niet kan verzekerd worden in het kader van de brandverzekering. 
Hoewel het Vlaams Rampenfonds enkel in specifieke gevallen tussenkomt is het aanbevolen om eventuele schade ook te melden aan de gemeente. Het gemeentebestuur zal een aanvraag indienen bij de hogere overheid om de wateroverlast van 1 juni 2018 als ramp te laten erkennen. 
Dit kan via gemeentebestuur@kortenaken.be of per post naar het gemeentebestuur (Dorpsplein 35, Kortenaken) en dit uiterlijk tot en met 16 juli 2018. Wie schade heeft aan landbouwgewassen kan terecht bij de milieuambtenaar via milieu@kortenaken.be en dit uiterlijk tot en met 16 juli 2018.
Wie beschadigde materialen – veroorzaakt door de wateroverlast -  naar het containerpark moet brengen, kan met het betaalbewijs van het containerpark langskomen in het gemeentehuis. De Milieuambtenaar maakt hiervan een bewijs op om in te dienen bij de verzekering om zo de kosten te kunnen recupereren. 

 

Woonsurvey 2018 

De Vlaamse overheid laat tussen februari en september 2018 een grootschalig wetenschappelijk onderzoek uitvoeren rond de woonsituatie in Vlaanderen. Dat onderzoek moet betrouwbare informatie opleveren zodat de Vlaamse overheid haar beslissingen beter kan afstemmen op de noden van de bevolking. 

De uitvoering van het onderzoek werd toevertrouwd aan het onafhankelijke marktonderzoeksbureau Kantar. Op basis van het bevolkingsregister werden er ongeveer 3.500 inwoners in Vlaanderen willekeurig geselecteerd voor deelname aan het onderzoek.

Om mogelijke ongerustheid of argwaan bij burgers te voorkomen naar aanleiding van de Woonsurvey, willen we u informeren over het verloop van het onderzoek.

In eerste instantie zal de geselecteerde persoon een brief en een folder ontvangen met meer informatie over het onderzoek. Behoudens weigering, zal een enquêteur van Kantar zich bij de geselecteerde persoon aanmelden met de vraag om deel te nemen aan een interview. Daarbij is het noodzakelijk dat de geselecteerde persoon of iemand anders in huis is. De enquêteur zal ook een foto nemen van de voorgevel van de woning vanop het openbare
domein.

De respondent beslist ten allen tijde zelf om al dan niet mee te werken aan het onderzoek. Het onderzoek is volledig anoniem en wordt uitsluitend in globale statistieken gegoten.

Voor algemene informatie over het globale onderzoek kunt u steeds contact opnemen met de afdeling Woonbeleid van het agentschap Wonen Vlaanderen op het nummer 02/5538274. Voor meer informatie over de praktische organisatie en uitvoering van het veldwerk en het verloop van de interviews kunt u contact opnemen met Kantar op het nummer 0800/60092.