zoeken

Informatie, opvang & begeleiding 

De sociale dienst verstrekt informatie en hulp bij problemen i.v.m. de sociale zekerheid (mutualiteit, kinderbijslag, pensioen, werkloosheid,…) en biedt de nodige opvang en begeleiding bij problemen van psychische en/of sociale aard (overlijden, ziekte, handicap, relatieproblemen,…). De sociale dienst begeleidt in de mate van het mogelijke de probleemsituatie. Indien nodig wordt betrokkene doorverwezen naar een meer gespecialiseerde dienst.

 Sociale dienst

Katja Lammens
Kathleen Claes
Sarah Paulus
 
Miskom-Dorp 1 
3472 Kersbeek-Miskom
 
Tel:  016 77 29 41 (Katja)
016 77 29 40 (Kathleen)
016 77 29 47 (Sarah)
Fax 016 77 04 19
 
 Openingsuren
 
Ma - vrij: van 8.30 tot 12 uur
Namiddag op afspraak
Elke 2de en 4de maandag van de maand: van 18 tot 20 uur