zoeken

Openbaar onderzoek: gedeeltelijke afschaffing buurtweg 18 Hoeleden 

Het bestuur van Kortenaken deelt mee dat de gemeenteraad op 24 augustus 2017 heeft beraadslaagd over het voornemen om een gedeelte van buurtweg 18 te Hoeleden af te schaffen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als kadastrale omschrijving Kortenaken, 3e afdeling, sectie C, perceel 151E.

De gemeente organiseert het openbaar onderzoek van 22 september 2017 tot en met 21 oktober 2017. De beraadslaging en het ontwerp van rooilijnplan kan tijdens die periode worden ingekeken bij het gemeentebestuur van Kortenaken, Dorpsplein 35, 3470 Kortenaken. Eventuele bezwaren of opmerkingen over de aanvraag dienen in die periode tevens schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.