zoeken

Herbevestiging bestaande gewestplannen 

In uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen stelde de Vlaamse overheid in 2006 een ruimtelijke visie op landbouw, natuur en bos op voor de regio Hageland. Op 19 juli 2007 nam de Vlaamse regering kennis van deze visie en keurde ze de beleidsmatige herbevestiging van de bestaande gewestplannen voor ca. 37.100 ha agrarisch gebied én een operationeel uitvoeringsprogramma goed. In het operationeel uitvoeringsprogramma is aangegeven welke gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen de Vlaamse overheid de komende jaren zal opmaken voor de afbakening van de resterende landbouw-, natuur- en bosgebieden

Beschikbare documenten:

Gemeentelijke BPA's & RUP's 

 Ruimtelijke ordening

Stefke Bellen
Peggy Alewaters
 
Dorpsplein 35 
3470 Kortenaken
 
Tel  011 58 62 64
Fax 011 58 20 93
ruimtelijkeordening@kortenaken.be
 
 Openingsuren
 
Ma - vrij: van 9 tot 12 uur
Ma: van 18 tot 20 uur
Woe: van 13 tot 16.30 uur