zoeken

Infoavond GEVELRENOVATIE  

Gelijktijdig of achtereenvolgens nieuw schrijnwerk met hoogrendementsglas plaatsen en de bestaande buitenmuren na-isoleren is een interessante denkpiste, waarbij een doordachte aanpak echter noodzakelijk is.  In deze sessie leer je waar je moet op letten bij de vervanging van ramen en welke mogelijkheden je hebt om bestaande spouwmuren of volle muren te isoleren: buitenisolatie, binnenisolatie en navulling van de spouw.
Speciale aandacht gaat naar de wind-, lucht- en koudebrugvrije aansluitingen van de nieuwe ramen op de muurisolatie. Ook ventilatie (een vereiste voor de renovatiepremie), passieve zonnewinsten en oververhitting komen aan bod.

Praktisch
Wanneer? Dinsdag 21 november 2017 
Hoe laat? 19u00 
Waar? Zaal ‘t Dorp, Dorpsplein 33, 3470 Kortenaken

 

InfraxBouwTeam Nieuwbouw 

Cursus over energiezuinige, gezonde en comfortabele nieuwbouw 
 
Jaarlijks flink besparen op je energierekening ... en je woning intussen ook gezonder en comfortabeler maken? Het kan, maar dan moet iemand je vertellen hoe. Infrax en Dialoog maken (ver)bouwers wegwijs tijdens een tweedaagse opleiding: de InfraxBouwTeam Nieuwbouw.
 
Kostbare informatie, geen verkoopspraatje
Hoe moet je de woning isoleren? Hoe kies je een verwarmingsinstallatie en bepaal je het
vermogen ervan? Hoe belangrijk is goede ventilatie? Wat zijn de mogelijkheden van zonne-energie? Hoe kan je regenwater hergebruiken. Over al deze kwesties geven bouwdeskundigen neutrale informatie tijdens een InfraxBouwTeam. Neutraal, want Infrax noch Dialoog verkoopt welk materiaal dan ook.
 
Hoe verloopt een BouwTeamcursus voor nieuwbouwers?
Vanaf 2021 is het BEN-principe de standaard voor nieuwbouwwoningen. Dat betekent dat alle nieuwbouwprojecten aan een strenge energieprestatie-eis (E30) moeten voldoen. Tegelijk moet de resterende hoeveelheid energie die je nog nodig hebt, gedeeltelijk ter plaatse of uit nabijgelegen groene bronnen opgewekt worden. In deze cursus voor nieuwbouwers leer je hoe je met een evenwichtig maatregelenpakket bijna-energieneutraal (BEN) kunt bouwen.
 
Praktische info
Doelgroep? Nieuwbouwers (geen voorkennis vereist).
Waar? Gemeentehuis (raadzaal), E. Coolsstraat 17, 3460 Bekkevoort.
Wanneer? Zaterdag 18 en 25 november 2017, telkens van 9u tot 17u.
Deelnameprijs? € 40 per deelnemer voor de twee zaterdagen samen, incl. afgedrukte cursus, drank en broodjeslunch.
 
Info en inschrijven
InfraxBouwTeams, 016/23 26 49, www.bouwteams.be
Inschrijven is verplicht. Wacht niet te lang, want het aantal deelnemers is beperkt!
 
De BouwTeams worden georganiseerd in samenwerking met Infrax en de provincie Vlaams-Brabant.
 

Digitale bouwaanvraag 

Vanaf nu kan je je bouwvergunning digitaal aanvragen in Kortenaken. Hierdoor kan je als bouwer eenvoudiger, sneller en transparanter de nodige
vergunningen bekomen. De aanvraag verloopt via een centraal uitwisselingsplatform, het omgevingsloket, dat zowel behandelende als adviserende instanties toegang geeft tot het dossier. Zo kan je je je dossier opvolgen wanneer je wil, 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Je bent dus niet gebonden aan openingsuren en je moet je niet verplaatsen. Je kan op elk moment de status van je dossier nakijken. Zo weet je altijd in welke fase je dossier zich bevindt. Dezelfde informatie moet bovendien slechts één keer worden ingediend. Aanvragers, architecten en lokale besturen besparen op die manier tijd en geld. 

Hoe werkt het?
Je surft naar www.omgevingsloket.be met je elektronische identiteitskaart. Op de website vind je stap voor stap de uitleg. Je kan ook contact opnemen met de dienst Ruimtelijke ordening (011 58 62 64). En uiteraard blijft een papieren aanvraag nog steeds mogelijk

Bouwvergunningen 

Vooraleer aan een bouw of een verbouwing te beginnen, moet u bij de dienst Ruimtelijke Ordening informeren of een stedenbouwkundige vergunning vereist is. Een vergunning is onder andere verplicht voor elke verandering van oppervlakte en volume, voor de wijziging van de bestemming, voor afbraak van een bouwwerk. 

Stedenbouwkundige attesten  

In een stedenbouwkundig attest nr.1 wordt de bestemming volgens het gewestplan vermeld en of het onroerend goed is opgenomen in een goedgekeurd plan van aanleg of een niet-vervallen verkaveling. 
Een stedenbouwkundig attest nr.2 gaat een stap verder en geeft inzicht in de aard van het gebouw dat op een perceel grond mag opgericht worden. Deze attesten die een geldigheidsduur van één jaar hebben, mogen niet met een bouwvergunning worden verward, vermits ze geen toelating verlenen tot het oprichten van een gebouw.

Verkavelingsvergunningen 

Wanneer u een perceel grond, gelegen in een bouwzone, wil splitsen in verschillende percelen om er op te bouwen, moet u over een verkavelingsvergunning beschikken. Voor het afleveren van een verkavelingsvergunning moet het college van burgemeester en schepenen het advies inwinnen van de gemachtigde ambtenaar van Stedenbouw. Indien de verkaveling gelegen is binnen de begrenzingen van een bijzonder plan van aanleg mag het college rechtstreeks de vergunning afleveren. De verkavelingsvergunning vervalt na vijf jaar, behalve als één derde van de percelen werd verkocht of voor meer dan negen jaar werd verhuurd.

Premies & subsidies 

  • De steunmaatregelen van de Vlaamse overheid vind je hier.
  • Netbeheerder Infrax geeft ook een aantal premies. Je vind ze hier.
  • Of vind je premie via de Premiezoeker.

De Vlaamse Energielening 

Het kabinet van Vlaams minister van Energie Annemie Turtelboom, heeft een aantal nieuwe voorwaarden voor de Vlaamse Energielening vastgelegd, deze zijn in werking sinds 1 juli 2015.
Alle inwoners van Bekkevoort, Glabbeek, Kortenaken en Tielt-Winge kunnen een goedkope energielening van de Vlaamse overheid afsluiten voor een bepaald aantal energiebesparende maatregelen zoals bijvoorbeeld dak- of zoldervloerisolatie, hoogrendementsbeglazing, muur- en vloerisolatie,…
Met een energielening kan je werken financieren waardoor je energie zal besparen in je woning. Je kan maximaal 10.000 euro lenen, terug te betalen over ten hoogste 5 jaar en aan een vaste intrestvoet van 2%. Dat komt neer op een maandelijkse aflossing van 175,19 euro. Personen die tot de doelgroep behoren kunnen zelfs lenen tegen 0%. Er zijn geen dossierkosten aan de lening verbonden. 

Meer info?Voor algemene vragen in verband met de lening, erkende werkzaamheden en sociale doelgroep en neem je best contact op met het wooninfopunt van je gemeente: Wendy Van den Eynde 

GSM 0495 54 62 91 of Virginie Vanden Bogaerde GSM 0497 63 87 92. Of bij Hartje Hageland 016 63 95 65. Voor meer specifieke vragen en vragen over je leningdossier kun je terecht bij Johan Eyben, beleidsmedewerker van de Vlaamse Energielening, op het nummer 016 31 18 66 of via e-mail op johan.eyben@igo.be. Meer gedetailleerde info vind je ook terug op: www.energielening-igo.be 

 

 Ruimtelijke ordening

Stefke Bellen
Peggy Alewaters
 
Dorpsplein 35 
3470 Kortenaken
 
Tel  011 58 62 64
Fax 011 58 20 93
ruimtelijkeordening@kortenaken.be
 
 Openingsuren
 
Ma - vrij: van 9 tot 12 uur
Ma: van 18 tot 20 uur
Woe: van 13 tot 16.30 uur