Aanleg fietspad  

Op 26 oktober start de firma Liema met de aanleg van een fietspad in de Hemelrijkstraat, ze starten aan de kant van de oneven huisnummers.

De inwoners worden hiervan persoonlijk op de hoogte gebracht. 

Om de werken zo vlot mogelijk te laten verlopen wordt er een wegomleiding toegepast, deze omleiding kan pas starten vanaf 6 november als de werken in Kortenaken aan de Velpbrug klaar zijn. Over het exacte verloop van de wegomleiding volgt meer info in de week van 1 november, voorlopig wordt er gewerkt met een voorrangsregel.

Overzicht wegomleggingen 

Hieronder een update van de wegomleggingen en werken te Kortenaken (vermelde data zijn afhankelijk van de weersomstandigheden).
 
Collector Velpe Kortenaken: einde maart 2018 (GIPOD ID 2556709)
Krawatenstraat open vanaf 6/11/2017
Tot januari 2018: Diestsestraat onderbroken vanaf Lapstraat: wegomlegging via Dorpsplein – Schansstraat - Heidestraat
Vanaf 1/2/2018: Diestsestraat open en enkel Lapstraat nog afgesloten tussen Diestsestraat en Borgveldstraat
 
Voetpad Molenstraat: einde december 2017 (GIPOD ID 2020414)
 
Fietspad Hemelrijkstraat Waanrode: start 25/10/2017 – einde maart 2018 (GIPOD ID 2020193)
tot 6/11/2017: via voorrangsregeling (geen wegomlegging)
vanaf 6/11/2017: éénrichtingsverkeer van rond punt De Hoef naar Waanrode toegelaten
verkeer naar rotonde De Hoef via Blijstraat – Krawatenstraat – Dorpsplein – Tiensestraat
 
Tweesporenbeton Groenstraat: start 26/10/2017 – einde 26/11/2017 (GIPOD ID 2020155)
Wegomlegging via Voorbosweg
 
VBR De Hoek Waanrode: start 20/11/2017 – einde september 2018 (GIPOD ID 727847)
Tot januari 2018: wegomlegging via Klipgaardenstraat – Halensebaan – Rijnrode (Bekkevoort) – Hagelandstraat (Halen) – Lindestraat (Halen) – Heidestraat - Schansstraat
Vanaf 1/2/2018: wegomlegging via Klipgaardenstraat – Halensebaan – Rijnrode (Bekkevoort) – Hagelandstraat (Halen) – Lindestraat (Halen) – Diestsestraat – Dorpsplein
 
Voetpad Overstraat: start 08/01/2018 – einde april 2018 (GIPOD ID 2020378)
 
VBR Doddelberg Kersbeek: start 08/01/2018 - einde september 2018 (GIPOD ID 1816546)
wegomlegging via Tiensesteenweg N29 – Zuurbemde (Glabbeek) - Heerbaan
 
Fietspad Tiensestraat Kortenaken: start april 2018 (GIPOD ID 2020433)
éénrichtingsverkeer van Kortenaken naar rotonde De Hoef toegelaten
verkeer van rotonde De Hoef naar Kortenaken via Bauwelstraat – Heerbaan – Hollestraat – Hemelrijkstraat – Grote Vreunte - Blijstraat – Krawatenstraat - Dorpsplein

Werken door Aquafin 

Aquafin voert momenteel een aantal werken uit in onze gemeente. Voor de laatste stand van zaken, kan je surfen naar deze link: http://www.aquafin.be/nl/indexb.php?n=8&e=35&s=68&NISCode=24054

Hoe praktisch afkoppelen? 

In het kader van de komende collectorwerken van Aquafin moet iedereen langs het traject van de werken op zijn eigendom zorgen voor het scheiden van regenwater (RWA)  en afvalwater (DWA). Enkele maanden voor de start van de werken krijgt u het bezoek van een afkoppelingsdeskundige die u met raad en daad bijstaat in het zoeken naar de beste en goedkoopste oplossing.
Om meer te weten over het scheiden van regenwater en afvalwater (zoals oa een lijst van erkende aannemers en “hoe praktisch afkoppelen”) kan u terecht op http://www.vlario.be/info-voor-de-burger/ 

De gemeente subsidieert het afkoppelen. Meer info:

http://www.kortenaken.be/images/upload/Premiessubsidies/gr_24012013_subsidiereglementgescheidenafvoer.pdf 

 

 

Hinder door werken voor uw deur? 

Ondervindt u als ondernemer ernstige hinder door werken? Dan kunt u misschien een beroep doen op de hinderpremie. De hinderpremie biedt wat financiële ademruimte om vindingrijk te werk te gaan. Zo kan u uw klanten informeren en blijven bedienen tijdens deze periode.

Wie krijgt een hinderpremie?
De hinderpremie is er voor kleine ondernemingen met maximum 9 werknemers die ernstige hinder ondervinden
van wegenwerken voor de deur. Uw zaak moet daarenboven vaste openingstijden hebben. Deze premie richt zich voornamelijk op de detailhandel (‘winkeliers’), de horeca en ondernemingen waarbij ter plaatse een persoonlijk en direct klantencontact is.

Meer info over de hinderpremie? 

Te koop: kasseien 

Gemeente Kortenaken verkoopt de kasseien afkomstig van de Groenstraat.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de Technische dienst.