Wat is het PWA?
Een PWA (Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap) is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw), opgericht door de gemeente of door een groep van gemeenten. Diverse activiteiten, waaraan niet tegemoetgekomen wordt door het reguliere arbeidscircuit, mogen worden uitgevoerd in het kader van het PWA.
 
Wie kan een beroep doen op de diensten van het PWA?
Privépersonen, lokale overheden (gemeenten, OCMW’s), vzw’s en andere niet-commerciële verenigingen, onderwijsinstellingen en land- en tuinbouwbedrijven, kunnen activiteiten laten uitoefenen door PWA-werknemers.
 
Welke zijn de toegelaten activiteiten?
Bij privépersonen is dat voornamelijk algemeen tuinonderhoud, kinderopvang, bejaardenopvang, kleine tuinonderhouds- en herstellingswerken, hulp bij het vervullen van administratieve formaliteiten,… De lijst met de toegelaten activiteiten kan je opvragen op het PWA-kantoor zelf.
 
Hoe gaat u te werk?
Bij de PWA-dienst van uw gemeente vult u samen met de beambte een gebruikersformulier in waarin u een beschrijving maakt van de te verrichten activiteiten. Zijn dit activiteiten die goedgekeurd zijn door het PWA-bestuur, dan wordt het formulier door beide partijen ondertekend en blijft het een jaar geldig. U betaalt dan eveneens € 7.00 inschrijvingsgeld behalve de personen met een WIGW-statuut.
Daarna gaat de beambte op zoek naar een geschikte kandidaat of misschien hebt u zelf al een persoon die voor u het werk wil verrichten.
 
Wie kan PWA-activiteiten verrichten ?

  • uitkeringsgerechtigde volledig werklozen die sinds 2 jaar (of 6 maand vanaf 45 jaar) werkloos zijn;
  • uitkeringsgerechtigde volledig werklozen die in de loop van de 36 maanden voorafgaand aan hun inschrijving in een PWA gedurende minstens 24 maanden werden vergoed;
  • personen die het leefloon of financiële sociale bijstand van het OCMW genieten, en die ingeschreven zijn als niet-werkende werkzoekende.

 
Deze personen mogen 45 uren per maand werken. Natuurlijke personen die de activiteiten "opvang van zieken en kinderen" en "klein onderhoud" vervullen, mogen tot 70 uren per maand presteren. In de tuinbouwsector is het maximum vastgelegd op 150 uren per maand met op jaarbasis een maximum van 630 uren. Zij verdienen daarbij € 4,10 per uur belastingvrij. Ze behouden hierbij hun werkloosheidsuitkering of bestaansminimum.
 
Wat kost het en hoe moet je betalen?
Een PWA-cheque op naam kost € 6,20 per uur en is fiscaal aftrekbaar. De PWA’ers zijn ook verzekerd tegen arbeidsongevallen en als ze schade zouden veroorzaken bij het verrichten van de activiteiten. Je moet dus zelf geen bijkomende verzekering afsluiten.

Interesse? De PWA-dienst (voor hulp in de tuin, fruitpluk, ….) is enkel open maandag van 9 uur tot 12 uur. Je wordt dan verder geholpen door Ann Cartuyvels. Je kan dan ook bellen op het nummer 011/58 62 75.  Mailen kan op pwa@kortenaken.be