zoeken

Hinder bij werken - info voor lokale ondernemers 

Openbare werken belemmeren vaak de toegang tot een zaak. Minder klanten betekent minder inkomsten. Hoe langer de werkzaamheden duren, hoe groter het omzetverlies. Bestaande korte termijn verplichtingen kunnen niet meer worden nagekomen. In bepaalde gevallen kunnen ondernemers dan een beroep doen op tussenkomsten vanuit de overheid. 

Hinderpremie

Als uw onderneming hinder ondervindt van openbare werken die de toegang tot uw vestiging ernstig bemoeilijken, kunt u onder bepaalde voorwaarden een hinderpremie krijgen van de Vlaamse overheid. De hinderpremie is een forfaitair bedrag dat u krijgt om u te helpen de nodige maatregelen te treffen en als aanmoediging om te blijven ondernemen. Als u door die openbare werken uw vestiging tijdelijk moet sluiten, kunt u een bijkomende sluitingspremie krijgen. 

De hinderpremie en de sluitingspremie vervangen sinds 1 juli 2017 de rentetoelage hinder openbare werken (externe website) en de inkomenscompensatievergoeding voor zelfstandigen (externe website). Voor die twee maatregelen kunt u uitzonderlijk nog tot uiterlijk 31 december 2017 een aanvraag indienen, op voorwaarde dat de werkzaamheden gestart zijn voor 1 juli 2017. Ook de hinderperiode waarvoor een rentetoelage of een inkomenscompensatievergoeding aangevraagd kan worden, is beperkt tot uiterlijk 31 december 2017. 

Bedrag
De hinderpremie bedraagt 2.000 euro.

Uw onderneming kan de premie maximaal 1 keer per jaar en 1 keer per hinderperiode (de periode waarin de werkzaamheden plaatsvinden die ernstige hinder veroorzaken) aanvragen. Voor openbare werken die alles samen meer dan 1 jaar duren, kunt u de hinderpremie dus maar één keer krijgen.

Meer informatie vind je hier
 

Rentetoelage

Voor werken die al voor 1 juli 2017 gestart zijn, kan de rentetoelage worden aangevraagd tot uiterlijk 31 december 2017. De wijziging van de overgangsbepalingen in het uitvoeringsbesluit werd definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 24 november 2017. De subsidiabele hinderperiode in de dossiers van de rentetoelage kan maximaal lopen tot 31 december 2017.

Voor werken die gestart zijn vanaf 1 juli 2017, kan u gebruik maken van de hinderpremie.

Wat is de rentetoelage hinder openbare werken?
Openbare werken belemmeren vaak de toegang tot een zaak. Om het cashflow probleem op te vangen komt de Vlaamse overheid tussenbeide in de rente. De meeste zelfstandigen en kmo’s, zowel bestaande als nieuwe zaken, komen in aanmerking voor de rentetoelage. De rentetoelage bedraagt in principe maximaal 80 % van de totale rentekosten en jaarlijks 8 % van het geleende bedrag.

Meer informatie vind je hier

 

 

Bewust ondernemen - dankzij sociale economie 

In Vlaams-Brabant zijn tal van ondernemingen uit de sociale economie actief. Ze bieden kwalitatief en duurzaam werk. De brochure biedt een overzicht van de ondernemingen actief in de verschillende sectoren:

  • Assemblage en verpakking
  • Bouw en renovatie
  • Drukwerk en mailings
  • Hergebruik en energie
  • Fiets
  • Huishouden en gezin
  • Groen
  • Voeding en geschenken
  • Zakelijke dienstverlening
  • Diensten voor doelgroepen

Tot slot bevat de brochure ook een handig alfabetisch overzicht.

Economie 2020 

Toekomst voor lokale economie in Kortenaken

Het gemeentebestuur van Kortenaken ondertekende in oktober 2016 samen met UNIZO het Kernversterkend Convenant. De gemeente Kortenaken engageert zich dan ook om een kernversterkend beleid te voeren, en dit concreet toe te passen in het plannings- en vergunningsbeleid. Van haar kant engageert UNIZO zich om het beleid te adviseren, en om de UNIZO leden en plaatselijke handel daarin te betrekken via informatieve en sensibiliserende acties en overleg.

Als een van de eerste acties heeft Kortenaken het comité Economie 2020 samengesteld met lokale handelaars die mee met ons de schouders zullen zetten onder een vernieuwend en kernversterkend beleid. Mensen met beide voeten in het veld en met een positieve visie op de toekomst. Ondernemers met een hart voor eigen gemeente. Zij zullen fungeren als klankbord en ideeënbron voor de verschillende economische projecten in Kortenaken. 

Wenst u meer info te ontvangen over Economie 2020? Geef dan gerust een seintje en we houden u op de hoogte: economie2020@kortenaken.be.