zoeken

Openbaar onderzoek RUP “zonevreemde bedrijven” 

Het gemeentebestuur deelt mee dat de gemeenteraad in zitting van 20 december 2017 het ontwerp RUP “zonevreemde bedrijven” voorlopig  heeft vastgesteld. Het ontwerp kan van 12 januari tot en met 12 maart 2018 worden ingekeken bij de dienst Ruimtelijke Ordening in het gemeentehuis van Kortenaken, Dorpsplein 35, 3470 Kortenaken. Eventuele opmerkingen of bezwaren kunnen schriftelijk worden gericht aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening via hetzelfde adres of digitaal via ruimtelijkeordening@kortenaken.be. Ze kunnen ook worden afgegeven tegen ontvangstbewijs bij de dienst Ruimtelijke Ordening van de gemeente. 

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning 

Het bestuur van Kortenaken deelt mee dat door Els Castermans, Zandrodestraat 22Z, 3470 Kortenaken , een omgevingsvergunning is ingediend bij de bestendige deputatie van de provincie Vlaams-Brabant.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Zandrodestraat 22Z te 3470 Kortenaken, en met als kadastrale ligging Afdeling 24054, sectie C, perceel 253R, 253S, 253Y, 262N

Het betreft een aanvraag tot hernieuwing varkensbedrijf.

Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag:

15.1.1°,  17.1.2.2.1°,  17.3.2.1.1°b),  6.5.1°,  28.2.c)1°,  53.8.1°b),  9.4.1.c)2°

 

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 18/01/2018 tot en met 17/02/2018.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 17/02/2018, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Kortenaken.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kortenaken.

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning  

Het bestuur van Kortenaken deelt mee dat door, Bovin Beton & Natuursteen, een omgevingsvergunning is ingediend bij de deputatie.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Tiensestraat 26 te 3470 Kortenaken, en met als kadastrale ligging Afdeling 24054, sectie B, perceel 257F, 257N, 298P.

Het betreft een aanvraag tot Vernieuwing omgevingsvergunning Bovin Beton & Natuursteen - Klasse 1.

Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag:

17.3.2.1.1.2°, 6.4.1°, 16.3.1.1°, 17.3.2.1.1.1°b), 15.2, 15.4.1°, 12.2.1°, 15.1.1°, 3.4.1°a), 19.6.1°b), 17.3.6.2°a), 17.3.7.1°a), 53.8.1°b), 17.3.5.2°a), 30.3c), 30.1.2°, 30.2.1°c), 21.3, 29.5.2.1°a), 6.5.2°.

 

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 08/02/2018 tot en met 10/03/2018.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 10/03/2018, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Kortenaken.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijke bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kortenaken.

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning 

Het bestuur van Kortenaken deelt mee dat door Rennies Koen, Heerstraat 9B te 3470 Kortenaken, een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Tiensestraat 43 te 3470 Kortenaken, en met als kadastrale ligging Afdeling 24054, sectie B, perceel 239W
Het betreft een aanvraag tot functiewijziging Tiensestraat 43.
Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 16/02/2018 tot en met 18/03/2018.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 18/03/2018, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Kortenaken.
Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijke bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kortenaken.

Publicatiedatum : 2018-02-15 10:11:47