zoeken

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning 

Het bestuur van Kortenaken deelt mee dat door, Tinne Vandijck, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij de gemeente.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Heerbaan 39B te 3472 Kortenaken, en met als kadastrale ligging Afdeling 04, sectie C, perceel 182N4.

Het betreft een aanvraag tot "terras en tuinmuur".

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 31/05/2018 tot en met 30/06/2018.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 30/06/2018, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Kortenaken.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijke bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kortenaken.  Bezwaren moeten uiterlijk op 30/06/2018 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV/2018/034.

Publicatiedatum : 2018-05-24 10:08:53