zoeken

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning 

Het bestuur van Kortenaken deelt mee dat door, Daniël Bilsen, Kersbeek-Dorp 42 te 3472 Kortenaken, een omgevingsvergunning is ingediend bij de gemeente.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als kadastrale ligging Afdeling 04, sectie D, perceel 279B.

Het betreft een aanvraag tot reliëfwijziging van weide.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 30/03/2018 tot en met 29/04/2018.
De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 29/04/2018, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Kortenaken.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijke bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kortenaken. Bezwaren moeten uiterlijk op 29/04/2018 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV/2018/019.

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning 

Het bestuur van Kortenaken deelt mee dat door, André Schotsmans, Braamstraat 12 te 3471 Kortenaken, een omgevingsvergunning is ingediend bij de gemeente.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als kadastrale ligging Afdeling 03, sectie B, perceel 179E2, 179F2, 236H.

Het betreft een aanvraag tot reliëfwijziging van 2 akkers.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 30/03/2018 tot en met 29/04/2018.
De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 29/04/2018, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Kortenaken.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijke bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kortenaken. Bezwaren moeten uiterlijk op 29/04/2018 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV/2018/022.

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning 

Het bestuur van Kortenaken deelt mee dat door, Simonne Hermans, Dorpsstraat 79 te 3470 Kortenaken een omgevingsvergunning is ingediend bij de gemeente.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als kadastrale ligging Afdeling 02, sectie B, perceel 56V.

Het betreft een aanvraag tot verkavelen - 4 kavels.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 11/04/2018 tot en met 11/05/2018.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 11/05/2018, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Kortenaken.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijke bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kortenaken.  Bezwaren moeten uiterlijk op 11/05/2018 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV/V/2018/003.

Publicatiedatum : 2018-04-04 10:18:57

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning 

Het bestuur van Kortenaken deelt mee dat door, Roger Hermans, Dorpsstraat 118 te 3470 Kortenaken een omgevingsvergunning is ingediend bij de gemeente.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Dorpsstraat 55 te 3470 Kortenaken, en met als kadastrale ligging Afdeling 02, sectie B, perceel 55F.

Het betreft een aanvraag tot verkavelen - 4 kavels.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 11/04/2018 tot en met 11/05/2018.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 11/05/2018, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Kortenaken.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijke bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kortenaken.  Bezwaren moeten uiterlijk op 11/05/2018 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV/V/2018/002.

Publicatiedatum : 2018-04-04 10:22:28

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning 

Het bestuur van Kortenaken deelt mee dat door, David Thijs - Ann Landeloos, Blijstraat 107 te 3473 Kortenaken een omgevingsvergunning is ingediend bij de gemeente.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Blijstraat 107 te 3473 Kortenaken, en met als kadastrale ligging Afdeling 05, sectie B, perceel 110E.

Het betreft een aanvraag tot het plaatsen van een tuinhuis.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 11/04/2018 tot en met 11/05/2018.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 11/05/2018, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Kortenaken.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijke bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kortenaken.  Bezwaren moeten uiterlijk op 11/05/2018 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV/2018/025.

Publicatiedatum : 2018-04-04 11:00:09

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning 

Het bestuur van Kortenaken deelt mee dat door, Jonathan Renders, Hoeledensebaan 121 te 3471 Kortenaken een omgevingsvergunning is ingediend bij de provincie Vlaams-Brabant.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Hoeledensebaan 121-123 te 3471 Kortenaken, en met als kadastrale ligging Afdeling 03, sectie C, perceel 198G, 198H, 198K, 199H.

Het betreft een aanvraag tot bouwen van een aardappelloods en aanleg erfverharding.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 20/04/2018 tot en met 20/05/2018.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 20/05/2018, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Kortenaken.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijke bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kortenaken.  Bezwaren moeten uiterlijk op 20/05/2018 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV/2018/028.

Publicatiedatum : 2018-04-16 13:20:36